COPYWRITING

Vtáka poznáš po perí, copywritera po reči.

Slovo dokáže urobiť veľa. Prejav dobrého copywritera by okrem týchto vlastností malo mať aj príťažlivosť ženy, múdrosť starca, účel dažďa, z ktorého vzíde niečo nové. Slovo, ktoré copywriter napíše má byť vecné, zaujímavé, nesmie stratiť podstatu a stať sa vatou. A to najpodstatnejšie: jeho slovo musí mať moc presvedčiť, či predať. Mnoho reklamných textov stráca svoj účel, pretože nevyjadrujú posolstvo správne. S dôrazom na cieľovú skupinu, s použitím CTA (call-to-action) slov, aplikovaním AIDA teórie. Čiže  vyvolať „pozornosť“, „záujem“, „túžbu“ a „akciu“ pre tvoj cieľ. To Ti ponúkame. Kvalitné slovo. Články či blogy, produktové texty, natextovanie webu, slogany, titulky. Veríme, že hodnotného copywritera si práve spoznal po reči. 

CHCEŠ MAŤ PREDAJNÉ TEXTY?

Pomôžeme ti.

ZATVORIŤ