PORTFÓLIO

naša práca pre našich klientov

Liv. | yourlifecoach.sk

logo dizajn | webstránka

KB - DENT | ZUBNÁ AMBULANCIA

logo dizajn | webstránka

ŠKOLA HOKEJA - DAFKO ICE SCHOOL

logo dizajn | webstránka

JEDLO AKO TERAPIA

logo dizajn

EEG BIOFEEDBACK INŠTITÚT

logo dizajn

BIOFB.SK

logo dizajn

LUKÁŠ TREFILÍK PHOTOGRAPHY

logo dizajn | webstránka

IMUNOLOGICKÁ AMBULANCIA TRNAVA

webstránka

ZIMNÝ ŠTADIÓN PETRŽALKA

logo dizajn

ZATVORIŤ